TIF sang PSD.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TIF thành PSD, chỉ cần gửi hình ảnh TIF bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra PSD của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIF 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIF thành PSD