WMA thành OGG.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WMA sang OGG, chỉ cần gửi tệp âm thanh WMA mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Vui lòng chờ trong giây lát khi đầu ra OGG được tạo.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống tài liệu PDF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WMA 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WMA sang OGG