FLAC sang WMV

  • Bước 1: Gửi tệp FLAC bạn muốn chuyển đổi sang WMV vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi file từ FLAC sang WMV sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video WMV của mình trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

FLAC 2 WMV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi FLAC sang WMV.