NEF sang PNG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi NEF thành PNG, chỉ cần gửi tệp NEF mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ NEF sang PNG hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận hình ảnh đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

NEF 2 PNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi NEF sang PNG