NEF thành PDF

  • Bước 1: Gửi hình ảnh NEF mà bạn muốn chuyển đổi thành PDF vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Vui lòng đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ NEF sang PDF hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận hình ảnh đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

NEF 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi NEF sang PDF