Превръщане на LATEX в PNG

  • Стъпка 1: Изберете документа LATEX, който искате да конвертирате. Можете да конвертирате всеки LATEX в PNG, като качите изображенията от дясната страна.
  • Стъпка 2: Изчакайте да приключи преобразуването в PNG.
  • Стъпка 3: След като приключите, ще се появи бутон за изтегляне. Кликнете върху него, за да получите резултата.

Можете да качвате директно отделни TeX файлове. Алтернативно, ако вашият TeX файл включва изображения, можете да изпратите ZIP файл, съдържащ TEX източника и изображенията. Моля, уверете се, че изображенията, към които се препраща във вашия LaTeX източник, са вградени, като се използват относителни пътища.

LATEX 2 PNG

Uploading...
Илюстрация: Преобразуване на LATEX в PNG