LATEX do PNG

  • Krok 1: Wybierz dokument LATEX, który chcesz przekonwertować. Możesz przekonwertować dowolny LATEX na PNG, przesyłając obrazy po prawej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj na zakończenie konwersji do formatu PNG.
  • Krok 3: Po zakończeniu pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Poszczególne pliki TeX można przesyłać bezpośrednio. Alternatywnie, jeśli plik TeX zawiera obrazy, można przesłać plik ZIP zawierający źródło TEX i obrazy. Należy upewnić się, że obrazy, do których odwołuje się źródło LaTeX, są osadzone przy użyciu ścieżek względnych.

LATEX 2 PNG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja LATEX do PNG