Превръщане на LATEX в SVG

  • Стъпка 1: Изпратете LATEX файла, който искате да конвертирате в SVG, в полето за качване вляво.
  • Стъпка 2: Изчакайте малко, докато се създаде SVG изходът.
  • Стъпка 3: След като приключите, ще се появи бутон за изтегляне. Кликнете върху него, за да получите резултата.

Можете да качвате директно отделни TeX файлове. Алтернативно, ако вашият TeX файл включва изображения, можете да изпратите ZIP файл, съдържащ TEX източника и изображенията. Моля, уверете се, че изображенията, към които се препраща във вашия LaTeX източник, са вградени, като се използват относителни пътища.

LATEX 2 SVG

Uploading...
Илюстрация: Преобразуване на LATEX в SVG