Превръщане на LATEX в JPG

  • Стъпка 1: Изпратете документа LATEX, който искате да конвертирате в JPG, в полето за качване вляво.
  • Стъпка 2: Изчакайте малко, докато преобразуването от LATEX в JPG приключи. Процесът започва автоматично.
  • Стъпка 3: След като преобразуването е завършено, ще видите бутона за изтегляне. Щракнете върху него, за да изтеглите вашия JPG документ.

Можете да качвате директно отделни TeX файлове. Алтернативно, ако вашият TeX файл включва изображения, можете да изпратите ZIP файл, съдържащ TEX източника и изображенията. Моля, уверете се, че изображенията, към които се препраща във вашия LaTeX източник, са вградени, като се използват относителни пътища.

LATEX 2 JPG

Uploading...
Илюстрация: Преобразуване на LATEX в JPG