Teenuse tingimused

See teenus on saadaval tasuta, lootuses, et see on kasulik. Selle veebisaidi pakutava teenuse suhtes ei ole mingit garantiid.

Kuna see teenus on täiesti tasuta, ei garanteeri me tulemuste kättesaadavust, toimivust ja õigsust, kuigi meie kasutusaeg on > 99% ja me oleme keskendunud kvaliteetsete tulemuste saavutamisele.

Selle teenuse kasutamisega nõustute oma dokumendi ajutiseks üleslaadimiseks kaugserverisse. Teenuse pakkuja ei analüüsi ega vaata teie dokumenti läbi.Sinu andmed jäävad sinu omadeks, kui kasutad konverterirakendust.

Konverteri rakenduse kasutamine

Me ei piira selle teenuse kasutamist terve mõistuse ja online-failide konverteerimise praktiliste piirangute piires. Te võite konverteerida nii palju faile kui soovite ja võite esitada ka suuri faile.

Privaatsuspoliitika

Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks esmatähtis. Lugege meie privaatsuspoliitikat, et saada teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid käsitleme. Lisateavet privaatsuse ja andmekäitluse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Õiguspoliitika

Kasutades seda teenust, kinnitate, et ei riku teie riigi autoriõiguse seadusi. Teenuse pakkuja ei vastuta teenuse ebaseadusliku kasutamise eest. Me ei vaata kasutajate esitatud sisu üle.