PDF till XPS

  • Steg 1: Börja konverteringen genom att dra och släppa eller klicka på din PDF-fil i uppladdningsfältet till höger.
  • Steg 2: Formatbytet från PDF till XPS påbörjas och tar några sekunder att slutföra hela processen från början till slut.
  • Steg3: När konverteringen är klar kommer du att se en nedladdningsknapp. För att ladda ner din XPS-fil klickar du helt enkelt på den.

PDF 2 XPS

Uploading...

Varför ska jag konvertera PDF till XPS?

En XPS-fil är en typ av sidlayout som är baserad på XML-specifikationer, som skapats av Microsoft. Den utvecklades som ett sätt att ersätta EMF-filformatet och liknar PDF-filformatet, men använder istället XML i sin layout och sitt utseende. Även om det utvecklades som ett alternativ till PDF har det aldrig nått samma popularitet som PDF-formatet. Det erbjuder några viktiga fördelar:

Eftersom PDF och XPS har samma syfte beter sig båda filformat på samma sätt och det finns bara några få direkta fördelar med XPS jämfört med PDF. Den största fördelen med XPS är förmodligen att det är väl integrerat med alla Microsoft-program som Word och Excel eftersom det är ett inhemskt Microsoft-filformat. Så om du arbetar i en Windows-miljö kan det vara ett bra val. Tekniskt sett är XPS-formatet mer avancerat och erbjuder fler funktioner, men i praktiken kommer du inte att märka denna skillnad i de flesta fall.

Å andra sidan finns det också en rad nackdelar: Det kan vara lite svårt att interagera med XPS-dokument, eftersom detta format främst fokuserar på dokumenttrohet, filstorlek och komprimering. Därför kan alla XPS-filer inte manipuleras och redigeras enkelt, vilket endast kan ses på ett operativsystem som specifikt har en XPS-läsare, och kan endast ses på datorsystem som har en XPS-läsare specifikt installerad. Vissa Linuxdistributioner som Ubuntu har dock en egen XPS-läsare.

Det kan finnas vissa nischade användningsområden där det kan vara bra att konvertera en PDF till en XPS-fil, men om bildkvaliteten inte är din högsta prioritet räcker det i de flesta fall att hålla sig till PDF. Det finns också ett annat filformat som beter sig på liknande sätt, som kallas DjVu och som också stöds av Converter App.