3G2 sang ALAC

  • Bước 1: Gửi tệp 3G2 mà bạn muốn chuyển đổi thành ALAC vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải video ALAC của bạn về.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

3G2 2 ALAC

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi 3G2 sang ALAC