3G2 sang AMR

  • Bước 1: Hãy tải lên hộp tải lên bên trái video 3G2 mà bạn muốn chuyển đổi sang AMR.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ 3G2 sang AMR sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

3G2 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3G2 sang AMR