3GPP Converter (Trình chuyển đổi 3GPP)

  • Bước 1: Gõ định dạng đầu ra mong muốn cho video 3GPP của bạn vào trường tìm kiếm, nằm ở bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang định dạng 3GPP, chỉ cần chọn 'to 3GPP'.
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp theo' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp tin mà bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ 3GPP.
  • Bước 3: Tải tệp video 3GPP lên và chờ quá trình chuyển đổi mượt mà và nhanh chóng sẽ biến đổi tệp thành định dạng mong muốn. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để khôi phục và lưu lại tệp định dạng mới của bạn.

Chuyển đổi 3GPP thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tập tin video 3GPP ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.


Có liên quan: Bộ chuyển đổi WMV | Trình chuyển đổi AVI | Chuyển đổi MPG | 3GP Chuyển đổi | Bộ chuyển đổi 3G2

3GPP Converter (Trình chuyển đổi 3GPP)