Chuyển đổi MPG

  • Bước 1: Tìm vị trí của ô tìm kiếm ở phía bên phải giao diện để nhập định dạng đầu ra mong muốn cho video MPG của bạn. Nếu ý định của bạn là chuyển đổi các tệp thành định dạng MPG, bạn có thể dễ dàng làm điều này bằng cách nhấp vào tùy chọn 'Chuyển đổi thành MPG'.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Tiếp theo' để tiến tới và truy cập giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp tin mà bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ MPG.
  • Bước 3: Tải lên tệp MPG video của bạn và đợi quá trình chuyển đổi mượt mà và nhanh chóng sẽ biến tệp thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu tệp được định dạng mới của bạn.

Chuyển đổi MPG sang:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp video MPG ngay lập tức. Việc chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.