APE sang MKV

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên các tệp âm thanh APE của bạn lên công cụ tải lên bên phải của chúng tôi. Chỉ cần kéo thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Thêm các hình ảnh lớp phủ: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh lớp phủ cho video MKV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

APE 2 MKV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi APE sang MKV