M4B thành 3GP.

  • Bước 1: Đăng tải tệp M4B mà bạn muốn chuyển đổi sang 3GP vào ô tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào để nhận kết quả.

Thêm Hình Ảnh Âm Hoặc: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video 3GP của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

M4B 2 3GP

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi M4B thành 3GP.