M4B thành AVI

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4B sang AVI, chỉ cần tải lên tệp âm thanh M4B mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Sau khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra AVI của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu các video AVI của bạn vào máy cục bộ.

Ứng dụng lớp chồng hình: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video AVI của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

M4B 2 AVI

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi M4B sang AVI