Chuyển đổi AVIF

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho hình ảnh AVIF của bạn vào ô tìm kiếm được cung cấp, nằm bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi hình ảnh sang AVIF thay vì vậy, chỉ cần nhấp vào 'sang AVIF'.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Next' để tiếp tục và truy cập vào giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp tin mà bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ AVIF.
  • Bước 3: Tải ảnh AVIF của bạn lên và mong đợi một quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà chuyển đổi tệp thành định dạng mong muốn. Sau khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi AVIF thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tập tin hình ảnh AVIF ngay lập tức. Việc chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.