Trình chuyển đổi HEIF

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho ảnh HEIF của bạn vào trường tìm kiếm được cung cấp, nằm bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi từ HEIF thay vào đó, chỉ cần nhấp vào 'HEIF'.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Next' để tiến tới và truy cập vào giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp mà bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ HEIF.
  • Bước 3: Tải ảnh HEIF của bạn lên và mong đợi quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà chuyển đổi tập tin thành định dạng mong muốn. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi HEIF thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tập tin hình ảnh HEIF ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.


Có liên quan: Trình chuyển đổi PDF | Chuyển đổi AVIF | Trình chuyển đổi HEIC | Chuyển đổi PNG | Chuyển đổi JPG

Trình chuyển đổi HEIF