GIF thành AVIF

  • Bước 1: Chọn hình ảnh GIF mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ GIF nào sang AVIF bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ GIF sang AVIF hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

GIF 2 AVIF

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi GIF sang AVIF