Chuyển đổi WebP

  • Bước 1: Trong phần chuyển đổi nằm bên phải, nhập định dạng xuất WebP mong muốn cho hình ảnh của bạn vào ô tìm kiếm được cung cấp.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Next' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tập tin mà bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ định dạng WebP.
  • Bước 3: Tải ảnh WebP của bạn lên và đợi quá trình chuyển đổi nhanh chóng miễn phí, nhận tập tin của bạn trong định dạng đầu ra đã được chọn mà không bị trì hoãn.

Chuyển đổi WebP thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi hình ảnh WebP ngay lập tức. Việc chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.


Có liên quan: Trình chuyển đổi MP4 | Trình chuyển đổi MP3 | Chuyển đổi WEBM | Chuyển đổi MOV | Chuyển đổi PNG

Chuyển đổi WebP