BMP thành TEXT

  • Bước 1: Chọn hình ảnh BMP bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ BMP nào thành VĂN BẢN bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Vui lòng đợi một chút trong khi đầu ra VĂN BẢN của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu ảnh TEXT của bạn vào máy.

Với bộ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng một lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho từng hình ảnh và cũng có một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng bộ chuyển đổi giả định rằng tất cả hình ảnh đều thuộc cùng một ngôn ngữ.

BMP 2 TEXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi BMP thành TEXT