GIF thành TXT

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi GIF sang TXT, chỉ cần gửi hình ảnh GIF mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ GIF sang TXT hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Với công cụ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng một lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng công cụ chuyển đổi giả định rằng tất cả các hình ảnh đều cùng ngôn ngữ.

GIF 2 TXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF thành TXT