Chuyển đổi JPEG sang TXT.

  • Bước 1: Đưa hình ảnh JPEG mà bạn muốn chuyển đổi sang TXT vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi tệp TXT của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

JPEG 2 TXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPEG thành TXT