GIF thành VĂN BẢN

  • Bước 1: Gửi hình ảnh GIF mà bạn muốn chuyển đổi thành VĂN BẢN vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ GIF sang VĂN BẢN sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn tất chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để lấy kết quả.

Với công cụ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng một lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và cũng một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng công cụ chuyển đổi coi tất cả hình ảnh đều thuộc cùng một ngôn ngữ.

GIF 2 TEXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF thành VĂN BẢN