CAF thành 3GP

  • Bước 1: Gửi các tệp CAF mà bạn muốn chuyển đổi thành 3GP vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ CAF sang 3GP hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Chèn hình ảnh lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video 3GP của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

CAF 2 3GP

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi CAF sang 3GP