CAF sang AMR

  • Bước 1: Chọn tập tin âm thanh CAF mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ CAF nào sang AMR bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ CAF sang AMR sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

CAF 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CAF sang AMR