CR2 sang EXR

  • Bước 1: Gửi hình ảnh CR2 mà bạn muốn chuyển đổi thành định dạng EXR vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi hình ảnh từ CR2 sang EXR sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy hình ảnh đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CR2 2 EXR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CR2 thành EXR