CR2 thành DNG

  • Bước 1: Gửi hình ảnh CR2 mà bạn muốn chuyển đổi sang DNG vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CR2 2 DNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CR2 sang DNG.