DDS thành PS

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi DDS sang PS, chỉ cần tải lên hình ảnh DDS mà bạn muốn chuyển đổi vào người tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi thành PS hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu ảnh PS của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DDS 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DDS sang PS