DDS sang JPG

  • Bước 1: Gửi hình ảnh DDS mà bạn muốn chuyển đổi thành JPG vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra JPG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải xuống tệp JPG của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DDS 2 JPG

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi DDS thành JPG