DDS sang BMP

  • Bước 1: Đưa hình ảnh DDS bạn muốn chuyển đổi sang BMP vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ DDS sang BMP hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Khi đã hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DDS 2 BMP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DDS sang BMP