DDS thành PSD

  • Bước 1: Gửi hình ảnh DDS bạn muốn chuyển đổi thành PSD vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ DDS sang PSD sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DDS 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DDS sang PSD