DCS để TIFF

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp DCS của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ DCS sang TIFF sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh TIFF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

DCS 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DCS sang TIFF.