DOC thành TXT

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ DOC sang TXT, hãy gửi thành công tệp DOC mà bạn muốn chuyển đổi lên bộ tải tại phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi tệp TXT của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống tệp TXT của bạn.

DOC 2 TXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DOC thành TXT