XLS thành TXT

  • Bước 1: Chọn tập tin XLS mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tập tin XLS nào thành TXT bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi file từ XLS sang TXT sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

XLS 2 TXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi XLS sang TXT