Đổi từ DOC sang JPEG.

  • Bước 1: Chọn tệp DOC mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp DOC nào thành JPEG bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ DOC thành JPEG hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào để tải xuống file JPEG của bạn.

DOC 2 JPEG

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi DOC sang JPEG