XLS thành JPG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi XLS sang JPG, hãy gửi tệp XLS mà bạn muốn chuyển đổi đến công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chốc cho đến khi quá trình chuyển đổi từ XLS sang JPG hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiện ra. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

XLS 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi XLS sang JPG