DOCX sang BMP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi DOCX sang BMP, hãy đăng lên tập tin DOCX mà bạn muốn chuyển đổi bằng cách sử dụng bộ tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang BMP hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống hình ảnh BMP của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

DOCX 2 BMP

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi DOCX sang BMP