WORD thành JPG

  • Bước 1: Gửi các tài liệu WORD mà bạn muốn chuyển đổi thành JPG vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Xin vui lòng đợi trong khi tệp JPG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WORD 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WORD thành JPG