DOCX sang WEBP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi DOCX thành WEBP, chỉ cần gửi các tài liệu DOCX mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

DOCX 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DOCX sang WEBP