ODT thành JPG

  • Bước 1: Chọn tệp ODT mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ ODT nào thành JPG bằng cách tải các hình ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ ODT sang JPG sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn tất chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

ODT 2 JPG

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi ODT sang JPG