ODT sang PNG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi ODT sang PNG, hãy gửi tệp ODT mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, việc chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi tệp từ ODT sang PNG sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong một vài giây.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống và nhận tập tin đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

ODT 2 PNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ODT sang PNG