DOC thành TIF

  • Bước 1: Chọn các tài liệu DOC mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ DOC nào sang TIF bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi tệp từ DOC sang TIF sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

DOC 2 TIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DOC thành TIF