Chuyển từ WORD sang TIF.

  • Bước 1: Hãy gửi những tài liệu WORD mà bạn muốn chuyển đổi thành TIF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một lát cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WORD sang TIF hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải về kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WORD 2 TIF

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi WORD sang TIF