EPS đến AI

  • Bước 1: Gửi tệp EPS bạn muốn chuyển đổi sang AI sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ EPS sang AI sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp AI của bạn cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

EPS 2 AI

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi EPS thành AI