EPS sang AI

  • Bước 1: Chọn hình ảnh EPS mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ EPS nào sang AI bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi thành AI hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để lưu hình AI của bạn vào địa phương.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

EPS 2 AI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi EPS thành AI