PNG thành TIF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PNG sang TIF, chỉ cần tải lên video PNG mà bạn muốn chuyển đổi vào ứng dụng bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi video từ PNG sang TIF sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Bấm vào nút đó để tải video TIF của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 TIF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PNG sang TIF