JPEG thành PSD.

  • Bước 1: Đưa video JPEG mà bạn muốn chuyển đổi sang PSD vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang file PSD hoàn thành.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống tệp PSD của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPEG 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPEG sang PSD