AI sang JPEG

  • Bước 1: Gửi video AI mà bạn muốn chuyển đổi sang JPEG vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút khi đầu ra JPEG của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải video JPEG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

AI 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AI sang JPEG